Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти:

I. Базовий компонент дошкільної освіти IІ. Комплексні освітні програми: 1. Освітня програма для дітей від 3 до 7 років «ДИТИНА» За програмою працюють всі вікові групи. IIІ. Парціальні програми: 2. Програмно-методичний комплекс Ю.В. Рібцун «Корекційна робота» для роботи з дітьми в спеціальних групах з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення. 3. Програма з національно-патріотичного виховання дітейдошкільноговіку “УКРАЇНА — МОЯ БАТЬКІВЩИНА», Олена Каплунська, Ірина Кичата, Юлія Палець..